Energie uit afvalwater Schoterhoek II

Energie uit afvalwater Schoterhoek II

2020-03-02

Warm ´afval´ water verwarmt bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwkoop
Het afvalwater dat door de afwaterzuiveringsinstallatie stroomt is een hele duurzame bron van restwarmte.
Vintis is gevraagd de Installatietechnische advieswerkzaamheden voor dit project ‘Effluent warmteterugwin installatie’’ op zich te nemen. Een opdracht waarbinnen wij het technisch ontwerp van derden van de werktuigbouwkundige en aanverwante regel- en elektrotechnische installaties hebben uitgewerkt tot een compleet en gespecificeerd aanbestedingsdocument. 

Uit het gezuiverde rioolwater (effluent) is restwarmte van circa 10 -15°C te gebruiken dat via warmtepompen en warmtewisselaars is op te waarderen tot temperaturen van ca 35 °C . Dit warme ‘afval’water kan uitstekend gebruikt worden om gebouwen te verwarmen op het bedrijventerrein Schoterhoek. 

Gasloze ontwikkeling Schoterhoek II
De aanwezigheid van de rioolwaterzuivering naast het bedrijventerrein Schoterhoek II geeft de mogelijkheid om het effluent, dat via een leiding in het Aarkanaal wordt geloosd, te gebruiken voor de productie van warmte voor de bedrijven. De gemeente Nieuwkoop heeft een primeur met deze pilot binnen de regio: Het is het eerste bedrijventerrein dat duurzaam wordt verwarmd met gebruikmaking van effluentwarmte van een AWZI.

Betrokken partijen
Gemeente Nieuwkoop
Engie

Deel dit op social media: