Energie uit afvalwater Schoterhoek II

Energie uit afvalwater Schoterhoek II

2020-03-02

Warm ´afval´ water verwarmt bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwkoop
Het afvalwater dat door de afwaterzuiveringsinstallatie stroomt is een hele duurzame bron van restwarmte.
Vintis is gevraagd de Installatietechnische advieswerkzaamheden voor dit project ‘Effluent warmteterugwin installatie’’ op zich te nemen. Een opdracht waarbinnen wij het technisch ontwerp van derden van de werktuigbouwkundige en aanverwante regel- en elektrotechnische installaties hebben uitgewerkt tot een compleet en gespecificeerd aanbestedingsdocument. 

Uit het gezuiverde rioolwater (effluent) is restwarmte van circa 10 -15°C te gebruiken dat via warmtepompen en warmtewisselaars is op te waarderen tot temperaturen van ca 35 °C . Dit warme ‘afval’water kan uitstekend gebruikt worden om gebouwen te verwarmen op het bedrijventerrein Schoterhoek. 

Gasloze ontwikkeling Schoterhoek II
De aanwezigheid van de rioolwaterzuivering naast het bedrijventerrein Schoterhoek II geeft de mogelijkheid om het effluent, dat via een leiding in het Aarkanaal wordt geloosd, te gebruiken voor de productie van warmte voor de bedrijven. De gemeente Nieuwkoop heeft een primeur met deze pilot binnen de regio: Het is het eerste bedrijventerrein dat duurzaam wordt verwarmd met gebruikmaking van effluentwarmte van een AWZI.

Betrokken partijen
Gemeente Nieuwkoop
Engie

Deel dit op social media:

GERELATEERD NIEUWS

Start Bouw Audiologisch centrum Auris Groep

Op 8 december is de eerste gelegd voor de start bouw!

Decathlon Breda goes BREEAM

Op 25 november wordt de eerste nieuwbouw van Decathlon Nederland geopend in Breda!

OVERIG NIEUWS

Scholen: €320 miljoen extra subsidie

1 oktober heeft het ministerie van OCW in een kamerbrief bekend gemaakt dat de subsidieregeling voor verduurzaming van scholen aangevuld gaat worden met noodzakelijke en energiezuinige ventilatiemaatregelen. Het kabinet stelt in totaal €360 miljoen beschikbaar, waarvan € 320 miljoen extra, voor scholen en gemeenten om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren.

Ventileren volgens eisen RIVM

Ventilatie installaties zijn door het Corona virus een hot topic. Vintis biedt jarenlange ervaring op het gebied van een duurzaam en comfortabel binnenklimaat in onderwijs gebouwen en sportzalen.
Nu heeft het Ministerie van Onderwijs geëist dat voor 1 oktober de ventilatie installaties van scholen en sportaccommodaties worden gecontroleerd en getoetst aan de eisen van het RIVM.
Wilt u duidelijkheid of uw gebouw aan de richtlijnen van het RIVM voldoet?

Samenwerken aan de school van morgen

In het indrukwekkende inspiratieboek voor  Samen werken aan de school van morgen staat Vintis met drie veelzijdige projecten: Een Integraal Kindcentrum, een Multifuctionele Accomodatie en een College voor VMBO.