IKC De Diamant

IKC De Diamant

Nieuw kindcentrum van nul-tot achttienjarigen
De nieuwbouw voor het IKC de Diamant wordt gerealiseerd aan de Diamanthorst te Den Haag grenzend aan het Diamant College dat daar gevestigd is. Bepaalde delen van dit gebouw, waaronder de gymzaal, zullen worden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe kindcentrum. Het project betreft de realisatie van een school voor primair onderwijs met kinderopvang en een nieuwe gymzaal. 
 
Advieswerkzaamheden
Ontwerp werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden en gebruikersinstallaties.
Structuur Ontwerp/ Voorontwerp+ - Definitief Ontwerp – Technisch Ontwerp – Werkvoorbereiding – Uitvoering.
 
Duurzaam, flexibel en toekomstgericht gebouw
Duurzaam – BENG – EPC 0 – gasloos
Het beperken en vermijden van onnodig energiegebruik heeft met het oog op de BENG eisen een hoge prioriteit. Het gebouw heeft daarom zoveel mogelijk de juiste oriëntatie, een schil met hoge isolatiewaarde, voldoende massa en volume en er wordt gezorgd voor voldoende daglicht tot diep in het gebouw. In alle ontwerpbeslissingen wordt uitgegaan van duurzaam en degelijk materiaalgebruik. Dit betekent onder andere: slimme dimensionering, geprefabriceerde materialen, duurzame materialen met een lange levensduur, gerecycled materiaal en materialen die na sloop hergebruikt kunnen worden. Het gebouw moet een voorbeeldfunctie zijn voor de kinderen en andere bezoekers, zodat zij ervaren dat het een duurzame omgeving is.
 
 
Gekozen maatregelen i.v.m. duurzaamheidsambities
 • Het beperken en vermijden van onnodig energieverbruik heeft met het oog op de BENG eisen een hoge prioriteit. Het gebouw heeft daarom zoveel mogelijk de juiste oriëntatie, een schil met hoge isolatiewaarde, voldoende massa en volume en er wordt gezorgd voor voldoende daglicht tot diep in het gebouw.
 • De energiebehoefte is maximaal 50 kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 • Het primair fossiel energiegebruik is maximaal 60 50 kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 • Gasloze installatie
 • De gebruiker kan temperatuur, ventilatie, daglichttoetreding en verlichting zoveel mogelijk individueel beïnvloeden.
 • Ruimtes worden zodanig op een plek in het gebouw gepositioneerd dat door het gebruik en de oriëntatie ten opzichte van de zon maximaal comfort met zo min mogelijk voorzieningen e/o installaties gerealiseerd kan worden.
 • Vloerverwarming
 • Zuinige toiletspoelingen/kranen/douches 
 • Optimaal gebruik regenwater en grondwater en afvoeren conform richtlijnen
Lage exploitatiekosten
De installaties worden zodanig ontworpen dat een integraal, energiezuinig, zo duurzaam mogelijk en exploitatie technisch gezond en betaalbaar gebouw gerealiseerd wordt. I.v.m. het beheer dienen de installaties eenvoudig in gebruik te zijn en oplossingen die de noodzakelijke aanwezigheid van installaties minimaliseren hebben de voorkeur.
 
Comfort, akoestiek in het bijzonder
Het gebouw moet verschillende werkvormen kunnen faciliteren en flexibel genoeg zijn om zich te kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de toekomst. Alle ruimten moeten zo flexibel mogelijk benut kunnen worden door alle gebruikers. De constructie en techniek moeten hier in die mate op voorbereid zijn, dat een wijziging eenvoudig en met minimale overlast is door te voeren.
 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Advies Nieuwbouw
 • Opdrachtgever
  LUCAS Onderwijs
 • Architect
  Geurst & Schulze architecten
 • Locatie
  Den Haag
 • Omvang
  2.400 m2

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties