Beroepscollege Leystede

Beroepscollege Leystede

Beroepscollege Leystede aan de Boerhaavelaan is gelegen in het Houtkwartier, in Leiden. Het betreft een voor Nederland unieke samenwerking van speciaal en regulier voortgezet onderwijs in een gebouw. In deze nieuwe school leren en werken straks de leerlingen van de VMBO-afdelingen van het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum én het speciaal VMBO-onderwijs van de mytylschool De Thermiek samen.

Duurzaam, flexibel en toekomstgericht gebouw
Duurzaam – ENG – EPc <0 – van gas los
Om een netto-energieverbruik van nul te realiseren is het gebouw onder andere voorzien van dikke isolatie, drievoudig glas, goede kierdichting, LED-verlichting en diverse installaties die energie opwekken. Deze duurzame energievoorzieningen zijn in de school zichtbaar en toegankelijk voor de leerlingen; zo krijgen ze inzicht in of leren ze zelfs werken met deze installaties. En als er meer energie opgewekt wordt dan verbruikt? Dan wordt het overschot aan de buurt geleverd.

Architecht: LIAG architecten en bouwadviseurs
Projectmanagement: Onderwijsbureau Hollands Midden
Constructeur: Van der Vorm
Bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: ZRi Raadgevende ingenieurs
 
Duurzaamheidsambities
Opwekking: Gasloos, CO2 neutraal, BENG 1 (38,8 kWh), 2 (36 kWh)
en 3 (100%). = ENG
EPc:  < -0,00 (karakteristiek energieverbruik -2.507MJ)  (OBB 2017).
GPR: 8,5

Aanbestedingsvorm en Integratie van de verschillende disciplines
Het gebouwontwerp is aanbesteed op basis van een traditioneel bestek uitgewerkt in BIM. Door te werken in BIM zorgen we voor integratie van de verschillende disciplines (bouwkundig, technisch en constructie), zodat de clashes in de ontwerpfase al worden opgelost en niet pas tijdens de bouw. Hierdoor is het ook mogelijk geweest om alle installaties integraal te ontwerpen en uit het zicht weg te werken.

Gekozen maatregelen i.v.m. duurzaamheidsambities

 • Drievoudig glas: laag energieverlies, hoge lichtdoorlatendheid voor veel daglicht. De winterzon verwarmt het gebouw.
 • De massa van het gebouw draagt bij aan lage temperaturen in de zomer.
 • Hoge luchtdichtheid van de bouwkundige schil en vensters, (klasse qv >0,15).
 • Individuele balansventilatie met hoog rendement warmte terugwinning.
 • Vraaggestuurde CO2 regeling voor ventilatie.
 • De hybride werking van de warmtepomp op lucht en bodem geeft een hoog rendement in combinatie lage temperatuurverwarming en hoge temperatuur koeling.
 • Passieve koeling door ventilatielucht, aanvullende zomer/nachtventilatie.
 • Dimbare verlichting.
 • PV panelen.
Lage exploitatiekosten
Het gebouw heeft lage exploitatiekosten en levensduurkosten door:
 • Building energy modeling (BEM). Om de energiekosten laag te houden is rekening gehouden met de gebouw oriëntatie, de bezonning, gebruik van passieve zonnewarmte en de toepassing van passieve zonneschermen tegen oververhitting.
 • De gebouwschil is geoptimaliseerd waardoor de hoeveelheid techniek beperkt is gebleven. Hierdoor zijn de levensduurkosten laag. 
Het gebouw kent een grote diversiteit aan gebruiksfuncties met ieder specifieke wensen ten aanzien van het gebruik (temperatuur, ventilatie, klimaat). Om te kunnen voldoen aan de prestatie eisen kent het installatie ontwerp gebouw vier klimaatzones:
 • Theorieruimten
 • Praktijkruimten waaronder de keuken
 • Aula
 • Sportzalen
 Deze klimaatzones zorgen voor een hoog comfort door:
 • Temperatuurregeling per vertrek en subzones.
 • Vloerverwarming en –koeling.
 • Koeling en ontvochtiging van de ventilatielucht in de zomer.
 • Aanvullende spuiventilatie ter ondersteuning van het comfort.
Vraag gestuurde CO₂-regeling voor ventilatie. De hybride werking van de warmtepomp op lucht en bodem geeft een hoog rendement in combinatie lage temperatuurverwarming en hoge temperatuur koeling. Passieve koeling door ventilatielucht, aanvullende zomer/nachtventilatie.

Comfort, akoestiek in het bijzonder
Om een goede akoestiek te krijgen is rekening gehouden met:
 • Vloer gymzaal en staalconstructie wanden losgekoppeld van overige gebouwfuncties ter voorkoming van overlast van geluid en trillingen.
 • Optimale positionering van de gebruiksfuncties ten opzichte elkaar: gymzalen niet naast lokalen e.d. Dit voorkomt geluidsoverlast en voorkomt dure bouwkundige maatregelen.
 • Geperforeerde gipsplaten in wandafwerking.
 • Goed geluidsabsorberend plafond.
 • Aanvullende spuiventilatie ter ondersteuning van het comfort

Lees ook de energiemonitoring case van VMBO Leystede

*Beeld: Ben Vulkers Fotografie

 
 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Advies Nieuwbouw
 • Opdrachtgever
  Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
 • Architect
  LIAG architecten en bouwadviseurs
 • Start bouw
  oktober 2018
 • Opleverdatum
  november 2020
 • Aanneemsom
  n.n.b.
 • Locatie
  Leiden
 • Omvang
  7.400 m2 BVO
 • Project website
  Bekijk de project site
Bewaar dit project

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

David Henk

Functie: Sr. Technicus
Email: d.henk@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: BIM / werktuigbouwkundige installaties

Peter Trompert

Functie: Sr. Technicus
Email: p.trompert@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: ­Duurzame en energiezuinige bouw (DuBo) projecten

Cedric van Wijk

Functie: Projectleider
Email: c.vanwijk@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkunde