Zorg & Wonen

Zorg & Wonen

Kwaliteit van leven wordt belangrijker in de zorg. Zelfstandig wonende ouderen worden bijvoorbeeld de norm. De samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en verpleging wordt intensiever.
Van een partij als Vintis vraagt dat om een flexibele houding bij het ontwerpen van gebouwen.