Zorg & Wonen

Zorg & Wonen

Kwaliteit van leven wordt belangrijker in de zorg. Zelfstandig wonende ouderen worden bijvoorbeeld de norm. De samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en verpleging wordt intensiever.
Van een partij als Vintis vraagt dat om een flexibele houding bij het ontwerpen van gebouwen. 

Referentieproject: Woon-zorgcomplex Geuzenveste
“Ik vind het belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer. Het gebouw en de installaties sluiten volledig aan bij de kwaliteit die wij leveren”
Hoofd afdeling huisvesting, Stichting Mitros Utrecht.