Technisch toezicht

Technisch toezicht

Vintis kan voor u het technisch toezicht verzorgen tijdens de uitvoering van uw project. Dit doen wij ook voor projecten waar wij het ontwerp niet van hebben gemaakt. Wij zijn uw verlengstuk in bouwvergaderingen en op de bouw. Wij controleren of de kwaliteit van de uitvoering klopt met de contractstukken.