Ventileren volgens eisen RIVM

Ventileren volgens eisen RIVM

2020-08-24
De scholen zijn weer begonnen en gymzalen zijn in gebruik genomen.
Nu heeft het Ministerie van Onderwijs geëist dat voor 1 oktober de ventilatie installaties van scholen en sportaccommodaties worden gecontroleerd en getoetst aan de eisen van het RIVM.
Wilt u duidelijkheid of uw gebouw aan de richtlijnen van het RIVM voldoet?

Vintis biedt jarenlange ervaring op het gebied van een duurzaam en comfortabel binnenklimaat in onderwijs gebouwen en sportzalen.Veelal werken we met het Frisse Scholen label dat gehanteerd wordt voor een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. 

Onze kennis zetten we graag in om een inventarisatie van de technische installaties voor uw gebouw te maken. Hiermee bepalen we de capaciteit, juiste werking van de installatie (prestaties en staat van onderhoud) en geven wij advies om de bestaande installaties maximaal in te zetten tegen de mogelijke verspreiding van het Corona virus. Denk daarbij aan optimalisatie van bijvoorbeeld kloktijden, luchtdebieten en CO2 instellingen. 
 
Heeft u vragen over hoe u uw gebouw optimaal en volgens de RIVM-richtlijnen zo goed mogelijk en conform Bouwbesluit kan ventileren, neem dan contact per mail met ons op:
of bel met onze adviseurs Robert Rodenburg, Frank Kalis op 079- 361 18 43.

Ventilatie op scholen en gymzalen in het kader van het Corona virus en de gestelde richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM
Wij krijgen veel vragen over ventilatiesystemen in schoolgebouwen en sportzalen in relatie tot de verspreiding van het Corona virus.
Vintis volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en internationale (wetenschappelijke) adviesdocumenten. Een samenvatting van de aanbevelingen van het RIVM en de maatregelen afkomstig van REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020 (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) delen wij hieronder. Neem contact met ons op voor vragen aangaande ventilatie.
 
We geven een overzicht van de aanbevelingen op basis van de op dit moment beschikbare informatie dd. 25 augustus 2020. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Naar het overzicht  Aanbevelingen ventilatie en Corona virus

 

Deel dit op social media:

GERELATEERD NIEUWS

Scholen: €320 miljoen extra subsidie

1 oktober heeft het ministerie van OCW in een kamerbrief bekend gemaakt dat de subsidieregeling voor verduurzaming van scholen aangevuld gaat worden met noodzakelijke en energiezuinige ventilatiemaatregelen. Het kabinet stelt in totaal €360 miljoen beschikbaar, waarvan € 320 miljoen extra, voor scholen en gemeenten om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren.

Samenwerken aan de school van morgen

In het indrukwekkende inspiratieboek voor  Samen werken aan de school van morgen staat Vintis met drie veelzijdige projecten: Een Integraal Kindcentrum, een Multifuctionele Accomodatie en een College voor VMBO. 

Circulaire Nul-op-de-meter gymzaal

De Nieuwe Gymzaal: Vintis heeft samen met Topos de ''Nul-op-de-meter en circulaire gymzaal'' ontworpen. De gedachte is dat het totale gebouw, en derhalve ook de installaties demontabel en herbruikbaar zijn. De Nieuwe Gymzaal is niet meer aangesloten op gas, enorm goed geïsoleerd en ligt het dak vol PV-panelen.

OVERIG NIEUWS

Energie uit afvalwater Schoterhoek II

Warm afvalwater verwarmt bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwkoop. De gemeente Nieuwkoop heeft samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een warmtesysteem ontwikkelt waarmee de restwarmte van de afvalwaterzuivering (AWZI) gebruikt wordt voor verwarming van zwembad Aarweide en bedrijventerrein Schoterhoek II. 
 

Nieuwe collega's

Vintis is dit nieuwe jaar versterkt met de komst van Karin Bogaerts als Office Manager en Jörgen Ruijgrok als Projectleider Elektrotechniek. We wensen onze nieuwe collega's veel succes en werkplezier!

GPR Gebouw Certificaat voor De Frederik

De Frederik heeft een GPR Gebouw Certificaat ontvangen omdat het een zeer hoogwaardig en energieneutraal appartementencomplex met 41 appartementen is. Het appartementencomplex wekt namelijk gebouwgebonden energie zelf op. 

GPR Gebouw Expert in huis

Vintis heeft een GPR Gebouw Expert in huis met collega David Henk. Hiermee kan David voor Vintis uit persoonlijke titel GPR Gebouw Certificaten berekenen voor Nieuwbouw en Renovatie projecten.