Meerwaarde van energiemonitoring

Meerwaarde van energiemonitoring

2022-02-21
Met energiemonitoring oorzaken comfortklachten snel in kaart gebracht. 
Een mooi voorbeeld waar energiemonitoring in combinatie met onze kennis zijn vruchten heeft afgeworpen is de nieuwbouw van het VMBO Leystede te Leiden. Hier werd de in het ontwerp voorgeschreven  energiemonitoringssoftware gebruikt om de prestaties van het zeer duurzame installatieconcept te optimaliseren. Na de oplevering werden direct een aantal problemen gesignaleerd zoals koudeklachten, problemen met de bemetering en ventilatie. Door gebruik van energiemonitoring werden de oorzaken van deze problemen snel ontdekt. Een voorbeeld is dat kort na de ingebruikname van het pand ontdekt werd dat een aantal van de lokalen niet het gewenste CO2 niveau haalde. Door slim om te gaan met de beschikbare ventilatiecapaciteit en slim te sturen in het GBS ( gebouwbeheersysteem) kon dit probleem worden opgelost zonder te investeren in extra techniek.
Door de monitoring in het GBS kan de impact van de aanpassing op de overige lokalen in de gaten worden gehouden en kan er eventueel verder bijgestuurd worden. Ook door het setpoint vloerverwarmingstemperatuur te verhogen kan de beschikbare ventilatiecapaciteit gebruikt worden ter terugdringing van het CO2 gehalte, omdat er nu minder lucht nodig is voor verwarmen. Het testen van dit soort oplossingen wordt mogelijk gemaakt door de monitoringssoftware.
Lees meer over onze expertise Energiemonitoring

Deel dit op social media: