Lorentzschool

Lorentzschool

De Lorentzschool te Leiden biedt zo'n 900 leerlingen basisonderwijs.
De verduurzaming en verhoging van het comfort van de Lorentzschool is een goed voorbeeld van circulair bouwen in de praktijk. De bestaande school is uit 2008 en er zijn vanaf het begin veel klachten omtrent het binnenklimaat. Deze klachten hebben betrekking op het comfort (te koud in de winter, te warm in de zomer, het voelen van tocht en benauwdheid en de aanwezige luchtkwaliteit door een te hoge CO2 concentratie. 

Vintis installatieadviseurs heeft op basis van de bestaande installaties een ontwerp gemaakt waarbij de klachten  worden verholpen, maar waarbij ook een stap verder wordt gegaan. De klimaatinstallaties dienen aan de laatste nieuwbouweisen m.b.t. frisse scholen te voldoen op gebied van ventilatie. Na een uitgebreide inventarisatie van de bestaande installaties is een ontwerp gemaakt waarbij de bestaande installaties worden aangepast, maximaal hergebruikt en waarmee een reductie van de hoeveelheid (niet-hernieuwbare) materialen wordt behaald.

Advieswerkzaamheden
Technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek Verduurzaming en Klimaatverbetering – Onderzoek Legionella – Ontwerp werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties – Definitief Ontwerp – Aanbesteding & Gunning – Directievoering - Oplevering - Energiemonitoring.

Een aantal maatregelen zijn genomen voor een duurzaam materiaalgebruik en optimaal hergebruik in de bestaande school:

 • De bestaande luchtbehandelingskasten worden hergebruikt en zijn voorzien van een naverwarmer/koeler.
 • De nieuwe installatie is losgekoppeld van het bestaande verwarmingssysteem. De nieuwe installatie bestaande uit opgewaardeerde luchtbehandelingskasten en aanvullende decentrale ventilatie-units worden van warmte en koude voorzien door een all electric warmtepomp. 
 • De bestaande gasaansluiting met cv-ketels blijft gehandhaafd, maar zal minder in gebruik zijn. De bestaande cv-installatie wordt gebruikt als piekfunctie in de winter. Hiermee is voorkomen dat er onnodig bestaande installaties in het gebouw vervangen moeten worden door het afnemen van de draaiuren zal de levensduur toenemen.

Naast technische uitvoering is ook rekening gehouden met de fasering en het gebruik van de school tijdens de uitvoering. Door optimaal gebruik te maken van de vakanties en werkzaamheden vanuit de werkplaats voor te bereiden is tijdelijke huisvesting niet aan de orde.

Het project Lorentzschool is een voorloper op het gebied van circulair bouwen in de installaties en is praktisch opgezet en uitgevoerd. In onze gebouwontwerpen werken we met BIM. De specificaties van componenten in het technische ontwerp worden vastgelegd in het Revit-model en zo maken we circulariteit mogelijk. 

Lees ook

 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Installatieadvies Renovatie
 • Rol van Vintis
  Adviseur
 • Opdrachtgever
  Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
 • Architect
  AtelierPro
 • Start bouw
  November 2016
 • Opleverdatum
  September 2019
 • Locatie
  Leiden
 • Omvang
  4.700 m² b.v.o.

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Peter Trompert

Functie: Sr. Technicus
Email: p.trompert@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: ­Duurzame en energiezuinige bouw (DuBo) projecten

Adko de Roode

Functie: Sr. Technicus
Email: a.deroode@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Specialist duurzaamheid, Werktuigbouwkundige installaties

Cedric van Wijk

Functie: Projectleider
Email: c.vanwijk@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkunde