Vakschool Marijkeweg ROC Rijn Ijssel

Vakschool Marijkeweg ROC Rijn Ijssel

De Vakschool Wageningen bestond uit twee gebouwen aan weerszijden van de Marijkeweg. Eén gebouw is afgestoten en het andere gebouw is aangepast en uitgebreid. Na de verbouwing is de Vakschool voorzien van bakkerijen, keukens, een magazijn, leslokalen. Ook is een groot restaurant plaza toegevoegd.
Het gebouw heeft aan de achterzijde een uitbreiding gekregen met vooral technische onderwijsruimten voor bakkers en horeca. De bestaande hoogbouw is getransformeerd van een kantooromgeving en klassieke onderwijsfuncties naar ruime en flexibele onderwijsruimtes conform klasse B frisse scholen en nieuwe flexibele werkplekken voor personeel.
De inrichting van de bestaande hoogbouw is aangepast aan de nieuwe wensen van het onderwijs en de ondersteunende diensten. De bestaande ventilatie is aangepast en aangepast aan de nieuwe ventilatie-eisen. Tijdens de bouwperiode is het bestaande hotelgedeelte in bedrijf gebleven. De fasering, integratie van de installaties en tijdelijke voorzieningen zijn onderdeel geweest van het ontwerp.

Advieswerkzaamheden
Ontwerp werktuigbouwkundige- en elektrotechnische gebouwgebonden- en gebruikersinstallaties. 
Technisch Programma van Eisen - Voorontwerp – Definitief Ontwerp - Aanbesteding & Gunning - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering.

Bijzonderheden

 • Om netto-energieverbruik te minimaliseren is het gebouw onder andere voorzien van: goede isolatie, isolerend glas, goede kierdichting, warmteterugwinning en LED-verlichting. Op het dak zijn 644 zonnepanelen geplaatst om zelf energie te kunnen winnen.
 • Gasloos: De nieuwbouw is geheel gasloos en geïntegreerd in het bestaande gebouw.
 • Hergebruik van Energie: Door toepassing van warmtepompen kan de restwarmte van de keukens en bakkerijen worden hergebruikt voor verwarming van de bestaande bouw en nieuwbouw.
 • Duurzame koeling en verwarming: Er is voorzien in een aansluiting op de toekomstige ENKA grondwaterafvoerleiding waarmee het gebouw gekoeld en verwarmd kan worden in combinatie met de warmtepompen. Hiermee wordt warmte en koude gewonnen uit afvalwater. 

Duurzaamheidsambities
De gerealiseerde duurzaamheidsambities voor het gebouw zijn:

 • Opwekking nieuwbouw:  Gasloos, CO₂ neutraal
 • CO₂ reductie totaal gebouw: 33 kg/m² b.v.o.  jaarlijkse reductie CO₂ uitstoot 535 tonexclusief PV panelen.
 • GPR bestaande bouw gemiddeld 7,7 / GPR nieuwbouw gemiddeld 8

Aanbestedingsvorm en Integratie van de verschillende disciplines (bouwkundig, technisch en constructie)
Het gebouwontwerp is aanbesteed op basis van een DO+ uitgewerkt in BIM. Door te werken in BIM zorgen we voor integratie van de verschillende disciplines (bouwkundig, technisch en constructie), zodat de clashes in de ontwerpfase zijn opgelost en niet tijdens de bouw.
 
Ontwerpteamleden
Opdrachtgever: RijnIJssel College 
Projectmanagement: ICS advieurs
Architect: Buro SBH

*Beeld: SBH architecten 

 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Advies nieuwbouw en renovatie
 • Opdrachtgever
  Rijn IJssel College
 • Architect
  SBH Architecten
 • Start bouw
  juli 2018
 • Opleverdatum
  september 2019
 • Locatie
  Wageningen
 • Omvang
  7.750 m2
 • Project website
  Bekijk de project site

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Adko de Roode

Functie: Sr. Technicus
Email: a.deroode@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Specialist duurzaamheid, Werktuigbouwkundige installaties