Focus Beroepsacademie

Focus Beroepsacademie

Focus Beroepsacademie is een samenwerking tussen de Christelijke Scholengemeenschap Calvijn en het Dalton Lyceum Barendrecht. Zij bieden op dit moment aan circa 1.100 leerlingen een breed onderwijsaanbod in beroepsgerichte VMBO opleidingen.
De gemeente Barendrecht heeft besloten tot de realisatie van nieuwbouw voor het Leer- en Opleidingscentrum (LOC) Focus Beroepsacademie. Onderdeel van de nieuwbouw is een sporthal die voldoet aan de normen van NOC*NSF. 

Advieswerkzaamheden
Ontwerp werktuigbouwkundige- en elektrotechnische gebouwgebonden- en gebruikersinstallaties. 
Technisch Programma van Eisen - Voorontwerp – Definitief Ontwerp – Bestek - Aanbesteding & Gunning - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering.

Bijzonderheden
De Gemeente Barendrecht heeft het convenant ‘Verbeteren Energieprestatie nieuwbouw’ ondertekend met een aantal regiogemeenten. Het doel van het convenant is te streven naar het verhogen van de energieprestatie voor nieuw te ontwikkelen locaties en gebouwen. 
Het streven is een goed binnenklimaat te creëren, aan de hand van de leidraad “Frisse Scholen 2012”.
Vintis ontwikkelde aan de hand van GPR gebouw diverse keuzemodellen voor dit ontwerp, waarin duurzaamheid en economische haalbaarheid centraal staat.

De brandveiligheid speelde bij dit project een belangrijke rol door de aanwezigheid van een hogedrukgasleidingen en transport van gevaarlijke stoffen via snelweg en spoorlijn. 

Gezien de aanwezigheid van fijnstof in het gebied is bijzondere aandacht besteed aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in het gebouw door toepassing van fijnstoffiltratie en het verlagen van de CO2 concentratie in het gebouw.

Duurzaamheid
GPR score van 8,0 op het energie. De gemiddelde ‘overal’ GPR score is 7,6.
De Energieprestatie ligt 36% lager dan de bouwbesluiteis. (EP-coëfficiënt 0,64).
Het gebouw is voorzien van:

 • WKO doublet van 43 m3/h met warmtepompen, pieklastketel
 • Vloerverwarming en -koeling, (LT en HT)
 • Zonnecollectoren voor het warmtapwater voor de gymzalen
 • Vraaggestuurd regelsysteem
 • LED verlichting
 • Luchtkussendak

Ontwerpteamleden
Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht 
Projectmanagement: Stevens van Dijck
Architect: Royal Haskoning architecten
Constructeur: Pieters Bouwtechniek

 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Advies nieuwbouw
 • Opdrachtgever
  Gemeente Barendrecht
 • Architect
  Royal Haskoning architecten
 • Start bouw
  september 2014
 • Opleverdatum
  januari 2016
 • Locatie
  Barendrecht
 • Omvang
  12.000 m2
 • Project website
  Bekijk de project site

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Adko de Roode

Functie: Sr. Technicus
Email: a.deroode@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Specialist duurzaamheid, Werktuigbouwkundige installaties