Montessori Lyceum Amsterdam

Montessori Lyceum Amsterdam

Dit nieuwe huis voor het Montessori Lyceum Amsterdam is door architect Herman Hertzberger vormgegeven als werkgemeenschap waar aan alles voor goed onderwijs wordt voldaan. Montessorionderwijs streeft naar een vertrouwde omgeving waar een klaslokaal als een woonkamer is en de school als een huis. De twee nieuwbouwdelen vinden aansluiting bij de twee monumentale gebouwen. Bij elkaar omvatten de vier bouwdelen 18.765  m2 (7.565 m2 nieuwbouw, 11.200 m2 renovatie). Elke vierkante meter wordt benut voor werken, leren en sporten. Alle hoeken en plekjes zijn een stimulans en daagt leerlingen om individueel of samen hun kwaliteiten te ontdekken, te ontwikkelen, samen te werken, te presenteren en kritisch te denken. 
Met de beginselen van Maria Montessori ‘Leer het mij zelf te doen’ worden de vier gebouwen ook een milieu voor onderwijs en een wijder perspectief. Naast kennis die aansluit bij de samenleving, gaat het over leren denken in het perspectief van de wereld en hoe het daarmee verder moet. 
Het MLA biedt huisvesting aan vier onderbouw deelscholen van elk zes klassen, en drie gymzalen. Het ‘hart van de school’ heeft de combinatiefunctie van centrale ingang, ontvangsthal, aula en kantine. negen kunstlokalen, een ondergrondse fietsenstalling voor 100 fietsen en een ’groene’ binnenplaats. Er zijn twee functionele verbindingen met de monumentale gebouwen B en D. In deze bouwdelen zijn nieuwe functies ondergebracht.
 
Advieswerkzaamheden
Ontwerp werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden en gebruikersinstallaties.
Voorontwerp – Definitief Ontwerp – Bestek - Aanbesteding & Gunning - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering.

Duurzaamheidsambities
De gerealiseerde duurzaamheidsambities voor het gebouw zijn:
Opwekking:   Gasloos  gebouwdeel A,C, en D
BENG:           Bouwdeel A,C en Monumentaal bouwdeel D
 
Voor zowel de nieuwbouw als voor de monumentale gebouwen is het streven om het ontwerp en de aanpassingen zo duurzaam mogelijk te realiseren ten aanzien van het slopen, het hergebruik van materialen, de toe te passen nieuwe materialen en het verbruik c.q. het opwekken van energie na oplevering.
 
Toegepaste voorzieningen/ gekozen maatregelen i.v.m. duurzaamheidsambities
 • WKO (monobron 70 m³/h) met warmtepompen voor bouwdeel A,B,C en D 
 • Passief Koelen met bodemenergie
 • Energiemonitoring
 • Warmtepomp en bodemcollector
 • Hoge isolatie van gevel en dak en vloeren.
 • Hoge luchtdichtheid van de bouwkundige schil en vensters, (luchtdichtheid qv;10;spec > 0,30 dm3/s per m²). 
 • Gezoneerde balansventilatie met hoog rendement warmteterugwinning.
 • Vraaggestuurde CO₂-regeling voor ventilatie.
 • Passieve koeling met ventilatielucht en aanvullende zomernachtventilatie.
 • Toepassing van dimbare led-verlichting.
 • PV panelen voor opwekking elektriciteit voor BENG bouwdeel D 690 m² . 
 
Bijzonderheden
 • 2 monumentale en 2 nieuwbouw bouwdelen
 • Voortgezet onderwijs
 • Twee NOC-NSF Sportzalen ook gebruikt voor examens
 • 1 gymzaal tevens gebruikt voor examens
 

Samenwerking
Architectenbureau Herman Hertzberger
Projectmanagement: ICS adviseurs
Constructeur: Van Rossum
Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid: MoBius Consult

 
 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Installatie advies nieuwbouw en renovatie
 • Rol van Vintis
  Adviseur
 • Opdrachtgever
  Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA)
 • Architect
  Architect Herman Hertzberger
 • Start bouw
  2021
 • Opleverdatum
  2022
 • Locatie
  Amsterdam
 • Omvang
  18.765 m2 (7.565 m2 nieuwbouw, 11.200 m2 renovatie)
 • Project website
  Bekijk de project site

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Patrick Hoekveen

Functie: Sr. Technicus
Email: info@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79-361 18 43
Expertises: Monumenten