Keizer Karel College

Keizer Karel College

Nieuwbouw en renovatie Keizer Karel College Amstelveen
Het Keizer Karel College (KKC) is een open katholieke school met 1.800 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium in Amstelveen. Om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst en om de toename van het aantal leerlingen te kunnen huisvesten is gekozen voor deels van (vervangende) nieuwbouw en renovatie van het bestaande gebouw. Het gebouw heeft 14.247 m² b.v.o. algemene onderwijsruimtes waarvan een uitbreiding wordt voorzien van 3.850 m². Het deel voor bewegingsonderwijs beslaat 1.991 m² b.v.o.

Het gebouw wordt flexibel in het gebruik en is geschikt voor nieuwe onderwijsconcepten. Het basisidee is dat gewerkt gaat wordt met ‘leerpleinen’: een plek om leerlingen zelfstandig te laten werken, onder begeleiding van de docent of van onderwijsassistenten. De pleinen zijn omringd door lokalen zodat het plein daardoor een verlengde van de klaslokalen is. Leerlingen gaan de klas in en uit voor klassikale uitleg, individuele hulp en samenwerkprojecten.


Advieswerkzaamheden
Ontwerp werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden en gebruikersinstallaties. Haalbaarheidsonderzoek - Voorontwerp – Definitief Ontwerp – Bestek - Aanbesteding & Gunning - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering


Duurzaamheidsambities
De gerealiseerde duurzaamheidsambities voor het gebouw zijn:

 • Gasloos, klimaatneutraal (geen CO₂ uitstoot).
 • Bijna Energieneutraal (BENG)
 • Lage levensduurkosten
 • Frisse scholen klasse B


Toegepaste voorzieningen/ gekozen maatregelen i.v.m. duurzaamheidsambities

 • Na-isolatie van de bestaande gevel tot een Rc-waarde van 4,5 (goede dakisolatie is reeds voorzien).
 • Nieuwe geïsoleerde kozijnen met drievoudig glas in de nieuwbouw en HR++ in de bestaande bouw.
 • Het glas heeft een hoge lichtdoorlatendheid voor veel daglicht. De winterzon verwarmt het gebouw.
 • Hoge luchtdichtheid van de bouwkundige schil en vensters, (klasse qv <0,15).
 • Warmte en koude opslag (WKO monobron 50 m³/h) in combinatie met warmtepompen.
 • Passief koelen met bodemenergie en ventilatielucht, aangevuld zomer/nachtventilatie.
 • Hoge temperatuur koeling en lage temperatuurverwarming.
 • Inzet accumulerend vermogen van de gebouwmassa. De massa van het gebouw draagt bij aan comfortabele ruimtetemperaturen in de zomer.
 • Energiemonitoring.
 • Balansventilatie met hoog rendement warmte terugwinning.
 • Vraag gestuurde CO₂ regeling voor ventilatie.
 • PV panelen, 620 stuks.

 

Frisse Scholen
Het schoolgebouw voldoet aan de uitgangspunten Frisse scholen klasse B en is daarmee een goede en gezonde leer- en werkomgeving. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.


Bekijk ook de video over de nieuwbouw van het Keizer Karel College gemaakt door LIAG architecten en Adviseurs.
 

Betrokken partijen

LIAG Architecten en Adviseurs
ABCNova adviseurs
Keizer Karel College
DuraVermeer

Beeld: LIAG Architecten en Adviseurs

 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Advies nieuwbouw en renovatie
 • Rol van Vintis
  Adviseur
 • Opdrachtgever
  AbcNova
 • Architect
  LIAG Architecten en Adviseurs
 • Start bouw
  juni 2022
 • Locatie
  Amstelveen
 • Omvang
  16.238 m²
 • Project website
  Bekijk de project site

Neem voor meer informatie contact op met

Theo Peters

Functie: Projectleider
Email: info@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkunde

Patrick Hoekveen

Functie: Sr. Technicus
Email: info@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79-361 18 43
Expertises: Monumenten

David Henk

Functie: Sr. Technicus
Email: d.henk@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: BIM / werktuigbouwkundige installaties

Peter Trompert

Functie: Sr. Technicus
Email: p.trompert@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: ­Duurzame en energiezuinige bouw (DuBo) projecten

Yoeri Koster

Functie: Technicus
Email: y.koster@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkunde