Alfrink College

Alfrink College

Het Alfrink College is een scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo, gevestigd in Zoetermeer. 

Bij de renovatie van het Alfrink College zijn de verschillende stijlen van de oude gebouwen samengevoegd tot een samenhangend geheel. Het entreegebied is vergroot en ook de gevel van het Alfrink College is volledig vernieuwd

Vintis heeft de Alfrink College renovatie en uitbreiding gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden bleef de school in bedrijf. Volgens een afgestemd schema  bestaande uit: onderwijs, bouwkundig en installatietechnisch, zijn de theorielokalen opgeknapt met onder meer nieuwe data installatie en nieuwe LED verlichting.

De school is uitgebreid met kantoorruimtes, een fitness ruimte, en zijn de Binask lokalen opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe installaties. Speciale aandacht was er voor de  veiligheid tijdens de gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden. Belangrijk hierbij waren de (tijdelijke) brandmeld en vluchtweg installaties.

Alfrink College in Zoetermeer wint de Gemma Smid Publieksprijs 2018!  Zaterdag 2 juni is tijdens de Dag van de Architectuur voor de zevende keer deze prijs uitgereikt.

Advieswerkzaamheden

Ontwerp gebouwgebonden- en gebruikersinstallaties. 
Programma van Eisen - Voorontwerp - Definitief Ontwerp - Bestek - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering

Ontwerpteamleden

Opdrachtgever: Alfrink College
Architect: Ralph Goutier Gemeente Zoetermeer
Fotografie: Rem van Schelt 

 • Type werk
  Advies Renovatie
 • Opdrachtgever
  Alfrink College
 • Architect
  Ralph Goutier
 • Start bouw
  medio 2016
 • Opleverdatum
  dec 2017
 • Locatie
  Zoetermeer

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties