Jeugd zorg onderwijscentrum Roosendaal

Jeugd zorg onderwijscentrum Roosendaal

In het Jeugd Zorg Onderwijscentrum (JZOC) in de wijk Westrand te Roosendaal is speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gehuisvest. De Stichting KPO Roosendaal en Driespan hebben de nieuwe accommodatie in gebruik genomen. 

Fakkel en Sponder, twee gebruikers met bijzondere wensen voor Speciaal Onderwijs
Met het nieuwe gebouw komt een lang gekoesterde wens van de schoolbesturen Driespan (Speciaal Basisonderwijs Fakkel) en KPO Roosendaal (Speciaal Basisonderwijs Sponder) in vervulling. Wethouder Verbraak: ‘De oude schoolgebouwen worden ingeruild voor een adequaat nieuw schoolgebouw waarin beide scholen hun onderwijsambities samen waar kunnen maken. Hiermee hebben we een toekomstbestendig gebouw waar kennis en expertise samen komt op het gebied van complexe leer- en gedragsproblemen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor deze kinderen ontstaat een omgeving waarin alle voorwaarden voor voorspoedig leren en opgroeien aanwezig zijn.'
 
De nieuwe school biedt ruimte aan 265 leerlingen. Een groot deel van het gebouw, zoals de hoofdentree, de aula, het speellokaal, de personeelskamer en de gymzaal zijn bedoeld voor gezamenlijk gebruik.  De nieuwe school wordt een duurzaam, flexibel en toekomstgericht gebouw. Extra aandacht is o.a. besteed aan duurzame bouwwijze en materialen, indeelbaarheid en aanpasbaarheid, goed verlichtings- en geluidsniveau en aansluiting op het smartclimate grid (de warmtevoorziening op basis van restwarmte van afvalverwerker Sita).

Advieswerkzaamheden

Ontwerp gebouwgebonden- en gebruikersinstallaties. 
Voorontwerp - Definitief Ontwerp - Bestek - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering

Duurzaamheidsambities
De gerealiseerde duurzaamheidsambities voor het gebouw zijn:

 • Opwekking:     Gasloos, CO2 neutraal
 • GPR energie:   8
 • EPc:                 +/- 20% onder bouwbesluit 2017
 • Hoge luchtdichtheid van de bouwkundige schil en vensters (klasse qv <0,40).
 • Collectieve WKO met warmtepompen.
 • De hybride werking van de warmtepomp op lucht en bodem geeft een hoog rendement in combinatie lage temperatuurverwarming en hoge temperatuur koeling.
 • PV panelen

 
Aanbestedingsvorm
Het gebouwontwerp is aanbesteed op basis van een DO+ vraagspecificatie uitgewerkt in BIM.

Ontwerpteamleden

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Projectmanagement: ICSadviseurs
Architect: RoosRos architecten
Bouwonderneming: BVR Groep Roosendaal
 

 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Advies nieuwbouw
 • Opdrachtgever
  Gemeente Roosendaal
 • Architect
  RoosRos architecten
 • Start bouw
  september 2017
 • Opleverdatum
  augustus 2018
 • Aanneemsom
  € 5.900.000,--
 • Locatie
  Roosendaal
 • Omvang
  2.961 m2

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Peter Trompert

Functie: Sr. Technicus
Email: p.trompert@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: ­Duurzame en energiezuinige bouw (DuBo) projecten

Adko de Roode

Functie: Sr. Technicus
Email: a.deroode@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Specialist duurzaamheid, Werktuigbouwkundige installaties