International School Amsterdam AICS

International School Amsterdam AICS

Kijk rond in de school

Het AICS te Amsterdam is een internationale school voor de opvang en onderwijs van kinderen van 4-18 jaar. De nieuwe school heeft 1.400 leerlingen, 700 basisschoolleerlingen en 700 leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school wil een plek zijn voor ontmoeting, beweging en ontwikkeling en wil integraal onderdeel uitmaken van de community. Het gebouw heeft een oppervlak van circa 18.000 m2 b.v.o.
 
Het ontwerptraject is gestart met een uitgebreid Ruimtelijk, Functioneel en Technisch Programma van Wensen van de Gemeente Amsterdam. Aandacht voor Duurzaamheid, Comfort Energie en Milieu, maar vooral de toekomstbestendigheid van het gebouwontwerp voerde hierin de boventoon.
 
Het programma van de school bestaat uit:

 • Klaslokalen voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar
 • Praktijklokalen voor onder andere handvaardigheid, techniek, natuur- en scheikunde, etc.
 • Flexibele klaslokalen voor talenonderwijs
 • Aula inclusief kantinefaciliteiten
 • Internationale bibliotheek
 • Gymfaciliteiten
Flexibel aanpasbaar:
Er is rekening gehouden met de opkomende blijvende veranderingen in het onderwijs door aandacht te besteden aan de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de installaties. Dit is met name gedaan door:
 • Een voorbereiding van een flexibele structuur van vloergoten en vloerzuilen in de grote open ruimten zodat later wijzigingen in de ruimte-indelingen eenvoudig mogelijk zijn en elektra en data altijd op de gewenste plaats aan te brengen is.
 • Een modulaire opzet van de installaties. De installaties (ventilatie, verwarming, koeling, verlichting en elektra) zijn aangebracht in zones van 35 m². Zowel aan de gevel als ook in de middengebieden. 
 • De ICT voorzieningen zijn flexibel opgezet en er wordt gebruik gemaakt van draadloze netwerken.
 • De sturing van ruimtebediening met thermostaten, verlichting en de zonwering is centraal programmeerbaar. 
 • Het gebouwontwerp is integraal gemaakt. De gevelindeling is opgebouwd uit elementen van 1.800 mm breed zodat nieuwe wanden gemakkelijk geplaatst kunnen worden.

Advieswerkzaamheden

 • Ontwerp werktuigbouwkundige- en elektrotechnische gebouwgebonden- en gebruikersinstallaties, Bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.
 • Energiestudies (Building Energy modeling), Duurzaamheidsadvies - Voorontwerp – Definitief Ontwerp – Bestek - Aanbesteding & Gunning - Uitvoeringsbegeleiding – Oplevering.
 • Kostencalculaties en rentabiliteitsonderzoeken duurzaamheids-maatregelen.
Ontwerpteamleden
Opdrachtgever: Projectbureau Amsterdam PMB
Projectmanagement: Projectbureau Amsterdam PMB
Architect: Mecanoo
Beeld: Mecanoo
 
 • A
 • B
 • C
energie
 • A
 • B
 • C
binnenluchtkwaliteit
 • A
 • B
 • C
visueel comfort
 • A
 • B
 • C
thermisch comfort
 • A
 • B
 • C
akoestisch comfort
 • Type werk
  Installatietechnisch advies
 • Opdrachtgever
  Projectbureau Amsterdam PMB
 • Architect
  Mecanoo te Delft
 • Start bouw
  november 2018
 • Opleverdatum
  februari 2021
 • Locatie
  Amsterdam
 • Omvang
  16.500 m2 b.v.o.

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

David Henk

Functie: Sr. Technicus
Email: d.henk@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: BIM / werktuigbouwkundige installaties

Peter Trompert

Functie: Sr. Technicus
Email: p.trompert@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: ­Duurzame en energiezuinige bouw (DuBo) projecten

Adko de Roode

Functie: Sr. Technicus
Email: a.deroode@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Specialist duurzaamheid, Werktuigbouwkundige installaties